Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH APLIKACÍ PROVOZOVANÝCH MĚSTEM

Město Nový Jičín může pro své potřeby a také pro potřeby široké veřejnosti provozovat webové aplikace, u kterých bude nutná registrace. To znamená, že pro potřeby registrace v těchto webových aplikací bude nutné uvést své osobní údaje typu jména a emailové adresy.

Tyto Vaše údaje budou uloženy na serveru Města Nového Jičína, který je dostatečně chráněn před neoprávněným zásahem. Vámi poskytnuté osobní údaje budou sloužit pouze pro provoz dané aplikace a nebudou dále za žádným dalším účelem zpracovávány.

Pro naplnění Vašeho práva „být zapomenut“ může konkrétní aplikace umožňovat smazání veškerých osobních údajů přímo Vámi osobně.

Registrace do aplikace bude možná jen po Vašem seznámení se „Smluvními podmínkami“ a „Zásadami pro ochranu osobních údajů“. Vstup na Váš účet bude možný jen po zadání Vašeho přihlašovacího jména a Vašeho hesla.

Město Nový Jičín upozorňuje, že neručí za ochranu osobních údajů, které pomocí aplikace dobrovolně sdělíte ostatním uživatelům.